Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Náš tým

Romana Koutníková

Předsedkyně Majorànku, instruktorka pro aktivity s využitím koní a kontaktní terapii. 

Vzdělání: Střední zemědělská škola v Táboře, obor chovatelství

Kurz pracovníka v sociálních službách

Studim psychoterapie

Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými jedinci

Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě

Semináře psychologie a komunikace

Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím

Kurz aktivit s využitím koní

Seminář psychoterapie pomocí koní

Workshop "Pohyb konského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta"

Kurz "Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení"

Kurz " Zvládání problémového chování u lidí s PAS"

Kurz " Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením "

Workshop znakové řeči "Povídejme si .... A proč ne rukama!"

 


Ivana Strouhalová, DiS.

Fyzioterapeutka

Vzdělání: VZŠ Příbram obor diplomovaný fyzioterapeut 2005

Kurz hipoterapie

Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku

Kurz synergická reflexní terapie

Workshop "Pohyb konského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta"

Kurz "Neurofyziologické pojetí tapingu"

 

 

Mgr. Bicanová Jiřina, DiS.
 
Fyzioterapeutka
 
Vzdělání: Vyšší odborná škola Dr. Mauritzové v Plzni, obor diplomovaný fyzioterapeut (1999)
                  ZČU v Plzni, bakalářský obor Humanistika (2009), magisterský obor Evropská kulturní studia (2014)
Praxe ve fyzioterapii: Nemocnice Hořovice (1999 - 2015)
                                         Lázně Bechyně (2015 - nyní)
Kurzy v oboru fyzioterapie:

·   Diagnostika a terapie funkčních poruch (PIR, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů) (Praha, Mgr. Verchozinová)

·         Kinesiotaping – (Praha, Eduspa)

·         Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi (Čelákovice, Mgr. Holubářová)

·         Dysfunkce krční páteře (Plzeň, EduCare)

·         Cévní mozkové příhody (Plzeň, EduCare)

 

Pavlína Tomanová

asistent při hipoterapii, zdravotní sestra, dobrovolník

vzdělání: Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra

Kurz bazální terapie

Bc. Kateřina Cipínová

Fyzioterapeutka

Vzdělání: JČU České Budějovice - zdravotně sociální fakulta 2015

TOPlist