Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Náš tým

Romana Koutníková

Předsedkyně Majorànku, instruktorka pro aktivity s využitím koní a kontaktní terapii. 

vzdělání: Střední zemědělská škola v Táboře, obor chovatelství

Kurz pracovníka v sociálních službách

Studim psychoterapie

Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými jedinci

Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě

Semináře psychologie a komunikace

Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím

Kurz aktivit s využitím koní

Seminář psychoterapie pomocí koní

Workshop "Pohyb konského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta"

Kurz "Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení"

Kurz " Zvládání problémového chování u lidí s PAS"

Kurz " Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením "

Workshop znakové řeči "Povídejme si .... A proč ne rukama!"

 


Ivana Strouhalová DiS.

Fyzioterapeutka

vzdělání: VZŠ Příbram obor diplomovaný fyzioterapeut 2005

Kurz hipoterapie

Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku

Kurz synergická reflexní terapie

Workshop "Pohyb konského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta"

Kurz "Neurofyziologické pojetí tapingu"

 

Pavlína Tomanová

asistent při hipoterapii, zdravotní sestra, dobrovolník

vzdělání: Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra

Kurz bazální terapie

Bc. Kateřina Cipínová

Fyzioterapeutka

Vzdělání: JČU České Budějovice - zdravotně sociální fakulta 2015

TOPlist