Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hipoterapie

HIPOTERAPIE

 
Hipoterapie je rehabilitační metoda, která užívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění pohybových poruch. Oslovením centrální nervové soustavy podporuje vývoj vzpřimování, zlepšuje rovnováhu a koordinaci. Prostřednictvím koňského hřbetu může i tělo dítěte s postižením dolních končetin pocítit a postupně zařadit do své motoriky pohyb pánve ve více rovinách (který je u dětí s centrálním postižením porušen)a následně správný stereotyp chůze.
 
Hipoterapii vede fyzioterapeut se specializačním vzděláním v tomto oboru. Terapie se dále účastní vodič koně a asistent. Terapeut na základě znalostí vývojové kineziologie, zvolí dítěti polohu, která odpovídá jeho motorickým možnostem. Dítě, které ještě není schopno na koni samostatně sedět, může být polohováno na bříško, sedět v opačném sedu s oporou o předloktí nebo o natažené horní končetiny.
 
Hipoterapie je rehabilitační metoda, kterou dítě často nevnímá jako „cvičení“. Kontakt s koněm a rehabilitace ve venkovním prostředí je pro něj novým zážitkem. Je to jedinečná metoda, která prostřednictvím koně ovlivňuje tělo i duši.

Indikace hipoterapie:

-  opožděný psychomotorický vývoj
-  centrální koordinační porucha
-  dětská mozková obrna
-  Downův syndrom
-  vadné držení těla, skolióza
-  poúrazové stavy
-  změna svalového napětí různé příčiny
-  poruchy koordinace, rovnováhy, … 
 

Jednotka hipoterapie trvá většinou 15-20 min., délka terapie se přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu dítěte. Cena terapie 300 Kč

Hipoterapii poskytujeme dětem od šesti měsíců věku (mladší po dohodě), horní věková hranice není určena, ale váhový limit je 40kg.

Středisko je vybaveno nástupní rampou.


TOPlist