Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktivity s využitím koní

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ

 

 • nejedná se o sportovní aktivitu, ale o typ pedagogické či sociální práce, která je založená na vztahu člověka a koně
 • vzájemný respekt a důvěra vedou ke zvýšení sociálních dovedností, sebevědomí a sebehodnocení člověka

 

Indikace:

 • děti, dospělí i senioři s mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným handicapem
 • uživatelé s problémovým chováním, s potížemi v sociálním zařazení i komunikaci, se specifickými potřebami (např. autismus), špatnými životními zkušenostmi (např. oběti domácího násilí), atd
 • zcela zdravé děti, dospělí i senioři jako volnočasová aktivita v rámci zážitkové pedagogiky

 

Rámcový popis lekce:

 • individuální nebo skupina 2 - 6 osob, podle záměru a individuálního plánu
 • délka lekce 30 - 90 minut, dle individuálního plánu a konkrétní situace
 • uživatel vždy používá helmu, případně i bezpečnostní vestu, má dlouhé přiléhavé nohavice z nešustivého a neklouzavého materiálu, při vycházce ven i dlouhý rukáv, a boty s pevnou špičkou i patou
 • výběr koně pro daného uživatele nebo skupinu je v kompetenci instruktorky
 • lekce může probíhat na jízdárně nebo venku v přírodě, vždy po dohodě a dle plánu
 • při lekcích se využívají různé pomůcky např. míče, obruče, hračky a jednoduché překážky - plechové barely, kužely, klády na zemi ....
 • na koně se nasedá  z rampy nebo s dopomocí intruktorky ze země ( u poníka, či při vycházce do přírody)
 • lekce vždy začne  pozdravem a krátkým přivítáním, následuje společné čištění koně a příprava pomůcek na lekci
 • nejedná se pouze o ježdění, základem je práce s koněm ze země, pochopení principů spolupráce s ním, jeho reakcí a řeči těla, vždy s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele
 • při práci ze země mají koně provazovou ohlávku a vodítko, v některých zvláštních případech stájovou ohlávku
 • při jízdě jsou koně opatřeni dekou a madly, případně sedlem a vedeni na vodítku a provazové ohlávce, v některých případech a po důkladné předchozí přípravě dostane uživatel do ruky otěže
 • lekce končí krátkým shrnutím zážitků z lekce a rozloučením s koníkem, po dohodě s instruktorkou odstrojením a nakrmením z kyblíku
 •  

Cena jedné lekce je 300,- Kč.

 

 

TOPlist